Når der er pressemøde strejke er det ofte af en så alvorlig karakter, at der er mange mennesker der vil være berørte. Det gælder både for dem der står for strejken, men også for dem der står uden for konflikten, men som alligevel bliver ramt af strejken.

Det kan være alt lige fra strejker i flybranchen som vi har set med SAS i sommeren 2022, hvor mange piloter strejkede, og dermed gjorde, at mange danskere blev strandet i udlandet, ligesom mange danske rejsende, ikke kunne komme afsted på planlagte og betalte ferier. Vi har også set det i 2021 med sygeplejersker der strejkede, og som endte med at strejken sluttede, da ministeren og regeringen afsluttede konflikten med et lovindgreb.

Disse konflikter og strejker, når de rammer mange og bredt i samfundet, vil ofte gøre, at der vil blive afholdt pressemøde strejke. Dem der afholder pressemøde strejke er konfliktens parter og mæglere, der både sammen, men også ofte hver for sig, kan holde pressemøde strejke.

At afholde pressemøde strejke kan være afgørende for, at en parts side i en konflikt bliver hørt. Pressemøde strejke kan altså tjene som funktion for, at de budskaber og krav som en part i en konflikt har, kan blive formidlet ud til den bredere offentlighed.

Det kan have flere forskellige formål og fordele at afholde pressemøde strejke. For det første tjener pressemødet til, at konfliktens fakta bliver trukket op. Dernæst kan der følge et håb om, at den bredere offentlig vil fatte sympati for eller imod strejken, og dermed tjene den ene eller anden part i konflikten.

Pressemøde strejke

Hvem kan holde pressemøde strejke

I teorien og i praksis kan alle og enhver holde et pressemøde strejke, men det vil som regel være en af konfliktens to eller flere parter, samt eventuelle mæglere, der vil stå for at holde pressemøde strejke, så snart der opstår en konflikt og en strejke.

Det kan også være regeringen der holder pressemøde strejke, hvis regeringen føler sig nødsaget til, på den ene eller anden måde at få stoppet konflikten. Det kan regeringen gøre ved et lovindgreb, der vil overtrumfe begge parter, og dermed blive løsningen på konflikten.

Der kan også være tilfælde hvor at brancheorganisationer og interessenter, som står uden for konflikten, men som alligevel er berørt af konflikten, som også vil blande sig, og afholde deres egne pressemøder i forbindelse med strejken og konflikten.

Hvad bliver der formidlet på et pressemøde strejke

Når en konflikt starter vil den strejkende part som regel være først til, at afholde et pressemøde strejke. Det vil komme som konsekvens af strejken, og vil tjene som formål for den strejkende part, at give mulighed for at give deres side af sagen. Hertil kan den strejkende part oplyse om de krav, som den strejkende part vil have opfyldt for at nedlægge strejken.

Dernæst vil modparten som regel afholde sit eget pressemøde strejke, hvor der kan blive svaret på kritikken fra den strejkende part. Det vil også være herigennem at der kan gives den første vished om, hvorvidt strejken og konflikten er til at løse, eller om der vil ske en konfliktoptrapning.

Er der en konfliktoptrapning kan der være behov for flere pressemøder, hvor parterne kan oplyse om deres side af sagen. Det vil komme i forlængelse af de forhandlinger, som de to parter vil have sideløbende.

Endeligt kan regeringen blande sig, og lovgive i relation til konflikten. Dette vil blive annonceret via et pressemøde strejke, der først kan tjene som en advarsel til konfliktens parter, og som til sidst vil være et pressemøde strejke, hvor lovgivning i relation til konflikten vil blive formidlet.

Hvor kan du følge med i pressemøde strejke

Hvor du kan følge med i pressemøde strejke afhænger meget af den konflikt som er. Er der tale om en mere lokal konflikt og strejke, vil du ofte kunne finde nyheder og pressemøde strejke, hos de lokale nyhedsstationer og medier.

Ved mere landsdækkende konflikter vil du kunne følge med i de nationale nyheder, og hvor du under dagens diverse nyhedsudsendelser, vil blive opdateret på det seneste nye i konflikten.

Afhængig af hvor alvorlig konflikten er, herunder hvor mange den vil ramme, vil strejken og konflikten blive dækket mere tæt. I sådanne tilfælde vil du ofte kunne følge med i nye nyheder og pressemøder hver eneste dag.