Pressemøde genåbning og pressemøde nedlukning er en helt ny type af pressemøder, som vi som borgere i ikke bare Danmark, men i hele verden, har måtte vænne os til, i kølvandet på at corona virussen gjorde sit indtog.

Her fandt regeringerne rundt om i verden det nødvendigt, at lukke ned for vores samfund som følge af, at corona virussen spredte sig med lynets hast. Derfor var det nødvendigt at begrænse kontakten mellem mennesker.

Det betød at hele samfund verden over lukkede ned, med institutioner, arbejdspladser og offentlige rum. Disse nedlukninger blev annonceret på pressemøde nedlukning, mens de efterfølgende genåbninger af samfundet, blev annonceret på pressemøde genåbning.

Pressemøde genåbning

Hvad er pressemøde genåbning

Pressemøde genåbning er, som kort beskrevet indledningsvist, de pressemøder der blev afholdt, når det var sikkert at åbne mere op for samfundene. Graden af genåbning var meget forskellig fra land til land, men fælles for alle var, at samfundene hurtigt blev lukket ned igen.

Det skete som følge af det atter stigende smittetryk, der endnu engang betød, at vi på et pressemøde nedlukning kunne følge med i, at vores samfund igen måtte lukkes ned, og kontakten mellem mennesker begrænses til et minimum.

Med corona vaccinens indtog begyndte vi så småt, at se større og større genåbninger af vores samfund. På pressemøde genåbning fik vi fortalt, at det takket være corona vaccinerne, var mere sikkert at genåbne vores samfund, som følge af den større beskyttelse med corona vaccinerne.

Hvad indeholder et pressemøde genåbning

Når der afholdes pressemøde genåbning er det med henblik på, at give besked til offentligheden om, at samfundet for det første genåbnes, men lige så vigtigt, i hvilken grad at samfundet vil blive genåbnet.

Under de forskellige genåbninger vi har været igennem som samfund, har der således være forskellige grader af, hvor stor en genåbning der har været tale om. Det har blandt andet vist sig ved, at grænsen for hvor mange mennesker der må samles på et sted, har været sat forskelligt alt afhængig af, hvordan smittetrykket i samfundet så ud.

Ved nogle genåbninger har der været tale om at forbuddet mod forsamling af større grupper af mennesker, helt har været fjernet. Andre gange har vi set et mindre hævelse af grænsen for, hvor mange mennesker der gerne må samles på et sted.

Et pressemøde genåbning har ikke mindst også været vigtigt for erhvervslivet og arbejdsmarkedet, da nedlukninger har sat store begrænsning ved, hvilke brancher der har kunne holde åbent under nedlukninger. Derfor har pressemøde genåbning også hver gang, været set frem mod med stor spænding, af alle dem der har været berørte af nedlukningerne.

Hvor ofte afholdes pressemøde genåbning

Det er svært at give en konkret dato eller tidspunkt for, hvornår der afholdes pressemøde genåbning. Et pressemøde genåbning afhænger først og fremmest af, at vi som samfund kommer fra en tilstand hvor, at vi som samfund i en periode har været nedlukket.

Det er vi ikke for tiden, og har efterhånden ikke været det siden i vinteren 2021, og dermed er nedlukninger og genåbninger for mange, noget der er i fortiden. Vi kan dog ikke helt vide os sikre, da mange forventer i stigning i smitten, i takt med at vinteren kommer tættere. Det bliver derfor spændende at se, om vi kan undgå en vinter uden nedlukninger, og efterfølgende genåbninger af samfundet.

Følg med i corona pressemøde

Frem for blot at vente på næste pressemøde genåbning, bør du i stedet følge tæt med, når der afholdes corona pressemøde. Det er nemlig på corona pressemøde, som genåbning pressemøde teknisk set hører til under, at du kan få de seneste nyheder om tiltag i kampen mod corona virussen.

Her kan du altså få meget mere viden om hvordan situationen ser ud i Danmark, når det kommer til at bekæmpe corona virussen. Her kan du få viden om smittetryk og alt andet, der eksempelvis kan give vished om, hvor tæt vi er på nye nedlukninger.

Kommer vi endnu engang til at se nedlukninger af det danske samfund, vil det altså være på et corona pressemøde, der tager karakter af et pressemøde nedlukning, at du vil få besked herom. På samme måde vil det gælde den efterfølgende genåbning, der også vil blive givet besked om på et corona pressemøder, der tager karakter af et pressemøde genåbning.