Små og Mellemstore Virksomheder

Små og mellemstore virksomheder (SMV’er) spiller en afgørende rolle i den danske økonomi. Disse virksomheder udgør rygraden i erhvervslivet og bidrager til vækst, innovation og beskæftigelse i hele landet. Det er vigtigt at understrege betydningen af SMV’ere i hele landet. Disse virksomheder skaber arbejdspladser og bidrager til lokal udvikling og…

Læs mere